باتری

باتری

سیستمهای مخابراتی جهت امکان تامین ارتباط بدون وقفه مشترکین خودنیاز به تامین انرژی بصورت دائم وبدون قطعی دارند. باتریها یکی ازتامین کنندگان انرژی بوده که می توانند بدون ایجاد خلل درکارسیستم های مخابراتی درهنگام وجودیاعدم وجود برق متناوب AC به عملکرد نرمال وبا ضریب اطمینان بالای تجهیزات مخابراتی کمک می نمایند.

باتریها ازلحاظ ساختار داخلی ومواد شیمیایی  استفاده شده درتولیدآنها به اقسام گوناگونی تقسیم می گردند که یک نوع ازآنها باتریهای سیلد (VRLA ( Valve Regulated Lead Acid می باشند که دردونوع AGM,GEL ارائه می گردند.

شرکت پارس تارا نماینده شرکت HAZE می باشد که باتریهای این شرکت در ولتاژهای ۲ ، ۶ و ۱۲ ولت با آمپر – ساعت های مختلف جهت کاربردهای مخابراتی ، UPS ، سیستمهای خورشیدی ،سیستمهای بادی  و سایر تجهیزاتی که نیاز به برق DC دارند قابل استفاده می باشند.

55