پروژه های مخابراتی

این شرکت با اکثر شرکتهای مخابرات استانها و شرکت ارتباطات سیار ارتباط تنگاتنگی دارد که قراردادهای بیشمار با شرکت مخابرات استانهای فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد ، هرمزگان ، همدان ، گیلان ،

خراسان ، کرمان و آذربایجان شرقی بصورت مستقیم وغیر مستقیم گویای این مطلب می باشد.

از دیگر مشتریان این شرکت می توان از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی جهت سیستم مخابراتی مسیر بافق – مشهد ، راه آهن جمهوری اسلامی منطقه جنوب، راه آهن جمهوری اسلامی ناحیه لرستان،

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران جهت سیستم فیبر نوری مسیر تهران – اهواز ، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران جهت سیستم های مخابراتی میادین گازی تابناک ،وراوی ، هما ،شانول ، پروژه اپراتور دوم (

ایرانسل ) در منطقه فارس وبوشهر ، کارخانجات مخابراتی ایران پروژه WLL خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی ،شرکت مهندسی الماتکوپروژه IPDC توسعه برق ایران، شرکت شاران پروژه برق منطقه ای هرمزگان، ،

،شرکت ICS پروژه برق منطقه ای زنجان، شرکت صانع شرق پروژه پستهای سیار،شرکت صنایع الکترونیک زعیم پروژه ری- نکا – ساری شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ،شرکت مهام شرق پروژه FREC برق منطقه

ای فارس ، شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران بخشی از پروژه فاز ۲، شرکت مهندسی الماتکو پروژه EREC برق منطقه ای اصفهان ، شرکت ITA پروژه RTU برق منطقه ای اصفهان ،شرکت مخابرات استان بوشهر

–واحد موبایل ،شرکت برق منطقه ای گیلان ، راکهای یکپارچه ( متمرکز) جهت سایتهای BTS شرکت مخابرات استان خوزستان ، شرکت ICSپروژه PLC برق منطقه ای اصفهان، شرکت صنایع الکترونیک زعیم پروژه راه

آهن شیراز- اصفهان ، شرکت پرمند وتکفام پروژه راکهای یکپارچه ، شرکت صنایع الکترونیک زعیم پروژه اپراتور سوم موبایل، شرکت صانع شرق پروژه پست سیار، شرکت برق منطقه ای خراسان و پروژه راکهای یکپارچه

مخابرات استان همدان را می توان نام برد