سیستم تغذیه یکپارچه Out-door

سیستم تغذیه یکپارچه Outdoor

 

به منظور بهره برداری وتغذیه تجهیزات مخابراتی Outdoor از سیستم تغذیه یکپارچه فوق استفاده می شود

که سیستم outdoor تولیدی این شرکت برای همه ی شرایط آب وهوایی کشور طراحی شده است. همچنین

قابلیت تغییر جهت برآورده نمودن نیازهای کلیه اپراتورهای مخابراتی را دارا می باشد.

کلیه تجهیزات پایه مخابراتی قابلیت نصب درداخل راک فوق را دارا می باشد.

مشخصات :

• راندمان بالا

• طراحی یکپارچه و بهینه

• حفاظت درمقابل آب وگردو غباربا IP55

• ساختار بدنه ازجنس آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک

• سیستم کنترل ومانیتورینگ هوشمند

• قابلیت کنترل ومانیتورینگ ازراه دور توسط TCP/IP

• مجهز به Data Logger جهت ثبت آلارمهای سیستم به همراه تاریخ وزمان وقوع آلارم

OUT DOOR RACK