ماژول یکسوکننده ۲۴ولت ۵۰آمپر

 

 RT9

 

  • محدوده ولتاژ ورودی ۸۵ تا۲۷۵ ولت AC

          حداکثر توان خروجی از ولتاژ ۱۸۵ولت AC

          حداکثر جریان ورودی  درولتاژ ۱۸۵ VAC برابر ۱۰ آمپر

          حداکثر جریان ورودی  درولتاژ ۲۳۰ VAC برابر ۸ آمپر

  • ضریب توان

         بیش از ۹۸ درصد دربار خروجی بیش از۵۰ درصد

         بیش از  ۹۹ درصد  در حداکثر بار خروجی

  • راندمان بیش از ۸۸ درصد دربارهای بیش از ۵۰درصد

 

  • محدوده ولتاژ خروجی

          شارژنگهداری  : ۲۹-۲۱ ولت DC

         شارژر مجدد   : ۲۹/۹-۲۱  ولت DC

         محدوده جریان خروجی قابل تنظیم :  ۵ تا ۶۰ آمپر

دانلود فایل pdf