راک یکسو کننده کامپکت پر ظرفیت

 

راک یکسوکننده کامپکت پرظرفیت

مجهز به تابلو توزیع DC, AC با قابلیت طراحی وتولید به سفارش مشتری

مجهز به سیستم کنترل ومانیتورینگ هوشمند

قابلیت کنترل ومانیتورینگ ازراه دور ازطریق کارت TCP/IP

امکان نصب LVDS  در مسیر باتری

استفاده از ماژول یکسوکننده  RT7با ورودی سه فاز مثلث وقابلیت Hot plug & play

مدیریت هوشمند باتری

امکان تعریف آلارمها ی سوپروایزری توسط کاربر

ظرفیت تا ۹ ماژول یکسوکننده RT7-48V/6KW

نیاز به فضای کم با تجمیع راک یکسوکننده ، تابلو AC,DC

کاهش چشمگیر هزینه ها

نصب سریع وآسان

نصب وبهره برداری در شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران