خدمات پس از فروش

از آنجاکه پشتیبانی از محصولات تولیدی  مهمترین بخش از خدمات پس از فروش میباشد این امر از اهداف مهم  شرکت از زمان تاسیس بوده است. رضایت مشتریان در این مدت معید این امر میباشد.

این شرکت در تمامی ساعات روز آماده ارائه مشاوره در جهت رفع مشکل بصورت تلفنی و اینترنتی میباشد. همچنین در صورت نیاز به ارسال یدکی و اعزام کارشناس این امر در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت.

در نهایت در صورت نیاز تعمیر در محل کارخانه این شرکت بعنوان آخرین راهکار در نظر گرفته می شود.