اینورتر های سینوسی و شبه سینوسی

انواع اینورتر های سینوسی و شبه سینوسی در توانهای مختلف با ولتاژ ورودی  

  ۱۲ ،۲۴ و ۴۸ ولت

4eab3d1e31df8087542fdcffd81a9a34