پمپ آب خورشیدی

                                shakti-sustainable-energy-foundation-solar-pumps-installatio

پمپ آب خورشیدی:

با توجه به وسعت بسیار زیاد زمین های کشاورزی در سطح کشور و ضرورت آبرسانی از طریق چاه های عمیق، شرکت پارس تارا اقدام به ارائه خدمات مهندسی، فروش و نصب پمپ های خورشیدی (شناور و افقی) در راستای استفاده از انرژی برق رایگان، امکان توسعه کشاورزی و کاهش هزینه های بخش کشاورزی نموده است.

پمپ های خورشیدی جایگزینی مناسب و پاک نسبت به پمپ های دیزلی برای تأمین آب مورد نیاز برای مصارف گوناگون(کشاورزی، آبرسانی، صنعتی و …) می باشد.

سیستم های پمپ آب خورشیدی ثابت کرده اند که راه حل مناسبی برای مناطق دور از شبکه برق می باشند. زیرا انرژی مورد نیاز برای راه اندازی پمپ های خورشیدی با استفاده از یک سری پنل های خورشیدی در طول روز تولید می شود و دیگر نیازی به هیچ گونه منبع انرژی نیست.

بطور کلی پمپهای خورشیدی به دو صورت DC و AC اجرا میگردند.
در سیستم پمپهای DC (جریان مستقیم) با استفاده از پانل های فتو ولتائیک انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد و بطور مستقیم الکترو پمپ DC شروع به پمپاژ می نماید(مطابق شکل). در روش متناوب (پمپ های AC) از پمپ های معمول می توان استفاده کرد و پانلهای خورشیدی متناسب با میزان توان مورد نیاز پمپ نصب خواهد شد. در این روش حتی می توان سیستمی طراحی و پیاده سازی کرد که پمپ های سه فاز را بکار گرفت.